5/05/2009

Recunchos para a música

Responsabilidade Limitada, estreando local de Nsaio na Pedreira (Mugardos)

É estendida a idea no mundo da música que as necesidades e as adversidades curten as traxectorias dos grupos, ata o punto de supor fontes de inspiración das letras e acordes das cancións que estes levan aos escenarios. Así, entre os obstáculos máis importantes para as novas formacións áchase a dificultade de atopar un local onde reunirse para ensaiar, sendo en moitas ocasións un vello garaxe ou un trasteiro os lugares máis solicitados.

Para facilitar o acceso das bandas a lugares cunhas condicións idóneas para a súa actividade, a Dirección Xeral de Xuventude e Solidaridade dá Xunta de Galicia, en colaboración con diferentes concellos, dispón desde fai máis de tres anos da Rede Galega de locais denominada "Nsaio", coa que máis de catrocentos grupos galegos acceden de forma gratuíta a espazos especialmente deseñados para acoller os seus ensaios. Así, ofrécense locais próximos ao ámbito dos grupos dotados de instrumentos, dun sistema de insonorización, dunha sala de gravación e dun almacén.

A citada rede comprende ademais un completo plan formativo integrado por cursos de gravación de maquetas, de produción, así como un de mánager e contactos profesionais. Tamén, os grupos participantes nesta iniciativa benefícianse da promoción de diversos concertos e festivais que lles levan a formar parte nos máis relevantes certames musicais de Galicia.

Mugardos e Pontedeume contan xa con dous dos case trinta centros de promoción e apoio á música local repartidos por todo Galicia, recintos que cobren satisfactoriamente as esixencias expostas polos grupos de ambos os municipios. Unha guía explicativa editada pola Xunta de Galicia axuda a coñecer máis de cerca as características destes novos recunchos concibidos para a música, os requisitos para acceder a estes recursos e as direccións e vías de contacto dos diferentes locais de ensaio. Paralelamente a este proxecto, o programa Ensaio Galiza Crea promove a difusión e distribución de maquetas realizadas polos propios grupos.


Última paxina Diario de Ferrol

Sem comentários: