9/17/2010

Mugardos tramita un cambio no plan xeral para legalizar Reganosa

O Concello promove a modificación da achaiadura e a súa avaliación ambiental para substituír á de 2003 que foi anulada polos xuíces precisamente por carecer de devandito trámite

O Concello de Mugardos iniciou os trámites para modificar o seu Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) cos obxectivos declarados de adaptarse á nova normativa ambiental, cumprir co plan estatal de ampliación de produción e aprobar medidas de control de riscos de accidentes graves na contorna da planta de Reganosa. A finalidade non declarada desta actuación é con todo legalizar plántaa regasificadora. A tramitación coincidiu co anuncio de que un fondo de investimento australiano negocia a compra do 21% do accionariado en poder de Endesa.

O Concello con esta operación pretende curarse en saúde: unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de abril de 2008 anulou a anterior modificación do plan xeral realizada en 2003 e que amparou a concesión das licenzas de Reganosa. Polo si ou polo non esa sentenza é confirmada polo Tribunal Supremo o Executivo local xa tomou medidas preventivas. Se a anulación da achaiadura urbanística de Reganosa convértese en firme a planta quedaría sen cobertura urbanística e xurídica e iso causaría a nulidade das licenzas de obras e de actividade.

A planta polo tanto quedaría en situación de total fóra de ordenación (prohibiría obras maiores e cambios de uso) e suporía unha desvalorización da fábrica (un dato importante de face ás actuais negociacións de compra do accionariado de Reganosa). Se ademais anulásese a licenza de obras de 2004 a fábrica debería ser demolida e as consecuencias económicas serían moi graves tanto para Reganosa como para o Concello.

O instrumento de achaiadura de Reganosa, o que regula o seu uso urbanístico, corresponde a unha modificación do plan xeral que fixo o Concello en 2003 (logo de asinar un convenio urbanístico con Reganosa). Varias entidades veciñais presentaron un recurso contra a aprobación de devandita modificación e o TSXG deulles a razón en 2008. No convenio asinado en 2002 Reganosa comprometeuse a entregar ao Concello 336.566 euros e dotar de rede de gas aos núcleos de Mugardos, O Seixo e O Baño, ademais de fornecer gas en condicións favorables a instalacións e edificios municipais.

O Concello a cambio prometeu modificar a ordenanza urbanística de aplicación aos terreos propiedade de Reganosa, 37.694 metros cadrados, para permitir o uso dunha planta de gas, ata entón prohibido. É dicir, que o PXOM non permitía unha planta de gas e modificouse en 2003 para permitila. A continuación o Executivo local deulle licenza de obras á planta, en 2004, licenza que tamén está recorrida xudicialmente.

O Tribunal Superior na súa resolución de 2008 anulou o plan de Reganosa porque devandito plan, a modificación puntual de 2003, non fora sometida á previa Avaliación Ambiental Estratéxica, un trámite que os xuíces recordaron como imprescindible cando o obxectivo era localizar a planta como unha regasificadora. Por iso agora o Concello prevé substituír o plan anulado por outro novo e esta vez tramitando tamén a avaliación ambiental. Este documento de inicio do trámite ambiental xa foi enviado á Xunta e está en fase de consultas.

O Goberno galego en 2001 outorgou unha Declaración de Impacto Ambiental (DIA) da planta de gas pero foi anulada por sentenza do Tribunal Superior de Galicia en 2004. Presentouse un recurso de casación e o Supremo en 2008 estimouno polo que esa declaración de impacto non foi anulada. Pero a DIA de 2001 non legaliza a situación de Reganosa porque o TSXG na sentenza de 2008 especifica que a modificación do plan xeral para a localización da planta debía someterse a unha Avaliación Ambiental Estratéxica no propio procedemento de tramitación de devandita modificación (o que agora está facendo exactamente o Concello agora mesmo) e esta avaliación non pode ser substituída por unha declaración de impacto.

Plan de Emerxencia

O cambio no plan e o documento ambiental promóveo o Concello pero encargou a redacción do traballo a Ámbito Ecourbanismo SL. Os redactores directores son os arquitectos Daniel Beiras García-Sabell e Ricardo Beltrán Pedreira. Esta mesma empresa, Ámbito Ecourbanismo SL, é a que redacta actualmente o novo plan xeral de Mugardos.

A zona da modificación puntual do PXOM abarca os terreos de Punta Promontorio nos que se desenvolve a actividade de regasificación de gas natural licuado. No documento de inicio da avaliación ambiental sublíñase que a modificación do plan urbano non suporá unha reclasificación do chan. En devandito documento delimítase unha "zona de influencia", os terreos residenciais lindeiros coa planta. Os redactores do plan subliñan que se realiza esta delimitación tendo en conta o Plan de Urxencias Exterior aprobado pola Xunta en 2007.

A delimitación sinala os terreos ao redor da planta nos que as consecuencias dun posible accidente grave xustifiquen medidas de autoprotección e onde poden producirse maiores concentracións inflamables. Estes terreos limítrofes con Reganosa teñen actualmente a clasificación de chan urbano residencial pero ao facer a delimitación e quedar dentro da zona de risco por un posible accidente pasarán a clasificarse, no novo plan xeral, como rústico especialmente protexido, de protección de infraestruturas, tal e como sucedeu cos terreos lindeiros á refinería da Coruña.

O Estado prevé duplicar o número de gaseros que entrarán na ría en 2013

O Goberno español non quere depender do gas do norte de África. Por esta razón o Consello de Ministros aprobou o 30 de maio de 2008 a Planificación dos Sectores de Electricidade e Gas 2008-2016. Neste documento o Executivo central deixa claro que considera ao gasístico como un sector estratéxico e Reganosa é fundamental na zona cantábrica xunto ás plantas de Bilbao e Xixón.

Nesta planificación sinálase que "para paliar o déficit nas zonas centro-sur e noroeste" é necesario un "incremento na capacidade de entrada". Nesta estratexia establécese a ampliación da planta de Reganosa ata duplicar a súa produción actual, co que pasará os actuais 412.600 Nm3/h (metros cúbicos normais por hora) aos 825.600 Nm3/h. O Executivo central sinala nesta planificación que esta ampliación deberá estar operativa no ano 2013. Con esta ampliación a regasificadora cubriría o 6,27% do total de entrada de gas do Estado. Esta ampliación tamén suporá, polo tanto, o dobre de barcos gaseros asucando a ría cara á planta de Reganosa.

O documento inicial para a avaliación ambiental presentado á Xunta especifica que a ampliación futura da produción da planta non suporá con todo unha maior ocupación do chan nin un incremento da edificabilidade máxima prevista.

A modificación do PXOM tamén suporá unha nova ordenanza de aplicación para os terreos ocupados por Reganosa que pasarán de chan industrial urbano a chan urbano industrial para a regasificación de gas natural licuado. Esta ordenanza ademais adaptará o uso á nova normativa ambiental e preverá a ampliación da produción.

laopinioncoruna.es

Sem comentários: