7/29/2011

O Concello modifica o PXOM para adaptar Punta Promontoiro ás últimas normativas


O Concello de Mugardos atopouse cunha serie de inconvenientes, case todos relacionados coa xustiza, pola presenza da planta de gas dentro do seu territorio. A maioría das causas son debidas á falta dun estudo de impacto ambiental. E aínda que a xustiza veulle dando a razón á administración local ?en base ao feito de que a modificación que deu lugar á instalación da planta en Punta Promontorio foi anterior á disposición que obriga á elaboración do citado informe? os responsables municipais tratan de pór coto ás causas xudiciais pendentes e as que poderían chegar a vir cunha modificación puntual do PXOM no ámbito de Punta Promontoiro.

O asunto levará ao pleno previsto para a próxima semana, no que a modificación sairá previsiblemente aprobada por maioría, dado o pronunciamiento favorable dos grupos na comisión correspondente. De ser así, a modificación só salvaría o primeiro trámite administrativo xa que, de face á sanción definitiva do documento, require a aprobación explícita da Xunta de Galicia.

Trátase dun conxunto de disposicións polas que se establece desde un proxecto de sustentabilidade ambiental para a fachada marítima de Mugardos ata serve para adoptar o Plan Xeral de Ordenación Municipal ao de urxencia, ao relativo á ordenación litoral e tamén así ás directrices de ordenación do territorio. As antes citadas só son algunhas das moitas disposicións que viron a luz logo da modificación puntual que deu lugar á construción da planta de gas na zona de Punta Promontoiro.

A modificación, segundo fontes municipais, xa conta co beneplácito de administracións como o Ministerio de Medio Ambiente, Costas, Patrimonio da Xunta e Consellería do Mar, entre outras, e sobre os seus contidos tamén están a día de hoxe ao corrente aquelas asociacións ycolectivos que se viñeron pronunciando en contra da instalación da planta en Mugardos por cuestións varias, principalmente ambientais. Agora, desde o Concello apúntase que coa tramitación que se atopa en fase de aprobación inicial preténdese salvar calquera tipo de reticencia sobre unha planta que cumpre todos os requisitos esixidos por lei. A modificación que deu lugar á instalación da planta data do ano 2002, mentres que a norma que establece a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental para estes casos resultou aprobada no ano 2006.

Diario de Ferrol

Sem comentários: