4/07/2011

Pídense novas ideas para o cartel da "Festa do polbo" de Mugardos


A concellaría de Cultura e Deportes do muncipio mantedrá aberto o prazo durante todo o mes de abril.


Xa está aberto o prazo de presentación de carteis para a XXI edición da Festa do Polbo de Mugardos. Poderán participar todas aquelas persoas, maiores de 16 anos, que o desexen. Os traballos irán asinados con pseudónimo, acompañados dun sobre pechado que estará pegado por detrás do cartel, cos datos completos do autor/a.

O premio consistirá en 500 € que se entregarán en metálico. As obras presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Mugardos ou se enviarán mediante correo certificado, segundo estabelece a Lei de Réxime Xurídico do Procedemento Administrativo Común no art. 38.4, á seguinte dirección:


Concurso de carteis XXI Festa do Polbo Concello de Mugardos

Avda. de Galicia, núm. 45

15620 Mugardos (A Coruña)


Sem comentários: