3/13/2009

As sirenas cerca óense mellor
Xa comezaron as obras para a colocación do sistema acustico de aviso de emerxencia e para que non exista dúbida sobre a súa eficacia á hora de anunciar posibles accidentes co seu potente son, non colocan a torreta das sirenas no recinto da planta senón no exterior e xusto á beira das casas mais proximas para que os veciños escóitena con claridade e corran a buscar a cinta illante a radio e a lanterna.
Pregúntome se todo isto vale de algo ante o perigo dun escape de gas que con toda seguridade prenderia en chamas e convertería a zona nun autentico crematorio.

Sem comentários: