3/12/2009

Comparecencia do CCE ante o TSXG

A perigosa e ilegal planta de gas de Reganosa en Meá (Mugardos)

A Fiscalia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia citou na súa sede de A Coruña a unha representación do Comité Cidadán de Emerxencia, no dia de hoxe , Xoves dia 13, para ratificarse e presentar a documentación oportuna, relativa as irregularidades de Reganosa.
Adxuntase texto do documento a presentar:
Ferrol a 12 de Marzo de 2009
Fiscalia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
Humberto Fidalgo Couce con D.N.I. … Vicepresidente de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galiza) Delegación de Trasancos e membro do Comité Cidadán de Emerxencia , co enderezo a efectos de notificación… Ferrol. Manuel Angel Rodriguez Carballeira con DNI…Coordinador do Comité Cidadan de Emerxencia e actuando na sua representación.
Expóñen :
Polo presente escrito queremos poñer no seu coñecemento que a instalación de unha planta de gas no interior da Ría de Ferrol, promovida pola sociedade “REGANOSA” obedece a un proceso continuado de corrupción.
Non acudimos a esta Fiscalía para dirimir un mero problema administrativo que somos conscentes ten os seus propios cauces. Acudimos, porque ó noso entender debe ter unha consideración penal todo o acontecido durante a tramitación,desenvolvemento e execución da planta de regasificación de “REGANOSA”.
Como paso previo a detallar as numerosas irregularidades ,resulta da máxima importancia coñecer que calquer planta de regasificación por pertenecer ó sistema gasístico, considerado unha actividade regulada, ten garantido polo Estado non só o 100% dos orzamentos senon que ademais o Estado garantiza ós promotores de calquer instalación gasística “necesaria” unha retribución financieira de ditos orzamentos así como os costes de operación e mantenemento da instalación (Ley de Hidrocarburos 34/1998 de 7 de Octubre y Orden ITC/3863/2007) [+máis]

Sem comentários: