12/26/2010

Reganosa cerrou o “grifo”, desde o día 22 de decembro por motivos de seguridade


Datos recollidos de ENAGAS

Situación de Operación Excepcional-Nivel cero

Réxime de produción na Planta de Reganosa


Debido aos atrasos acumulados na data de chegada e descarga dun buque metanero, de 72.000 m3, á planta de REGANOSA, data prevista agora para a tarde do día 24 de decembro, as existencias dalgúns usuarios nesta planta son inferiores a tres días da súa capacidade de regasificación contratada, sendo as existencias do conxunto dos usuarios inferiores a dous días do total da capacidade contratada.
A posibilidade desta situación, que incorre nos casos previstos na Regra 1ª-3 do Plan de Actuación Invernal para a operación do sistema gasista, foi anunciada repetidas veces aos usuarios afectados.
Analizada a situación xeral do sistema gasista, non existe a posibilidade de solucionar os efectos destes atrasos co desvío doutro buque. Xa se interveu en programacións anteriores para facilitar a dispoñibilidade do buque citado. (Ver Nota de Operación Nº 34).
Por todo iso, ante a eventualidade de que o buque citado non puidese descargar o día 24, atrasándose neste caso a manobra até os días 27 ó 28 de decembro por causa dos horarios de mareas na ría de Ferrol, informado e en coordinación co titular da instalación, declárase:

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL – NIVEL CERO

Establecemento dun réxime de produción restrinxido na planta de REGANOSA de 125.000 Nm3/h durante 12 horas diarias, permanecendo o resto do tempo sen emisión, desde as 23 horas do día 22 de decembro, até a data efectiva de descarga do buque, co fin de manter unhas existencias mínimas operativas que garantan a seguridade do sistema na zona noroeste.
As comercializadoras afectadas deberán axustar as súas programacións ás súas existencias reais de gas na planta.

Mantense a atención a toda a demanda programada.

Comité Cidadán de Emerxencia


Sem comentários: