6/04/2009

Forestal non cumpre con Kioto

Ver mapa ampliado


Das 64 instalacións que en Galicia están suxeitas a limitacións na emisión de dióxido de carbono e á Lei 1/2005 que regula o réxime de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro -as que logran quedar por baixo da súa cota poden acudir coas súas toneladas extra a un mercado de CO2 europeo cun funcionamento moi similar ao bolsista-, só 14 pasáronse e tiveron que comprar dereitos de emisión a outras empresas.
Kioto é unha materia pendente para a cementeira de Cosmos en Lugo, a planta de Cogeneración Noroeste en Santiago, a da Compañía Enerxética para o Taboleiro en Curtis, para Coren en Ourense, o ciclo combinado de Endesa nas Pontes, a fábrica de ladrillos de Portomarín, Forestal do Atlántico en Mugardos, Frinsa en Ribeira, Galega de Cogeneración en San Cibrao das Viñas, Galega de Residuos Gandeiros en Sarreaus, a planta de cogeneración de DDR en Boiro, a fábrica de Puleva en Nadela e a central de fuel de Fenosa en Sabón.

Sem comentários: