6/06/2009

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL


Debido á realización dos traballos de soldadura de tubaxes na posición 43 (Lemona), necesarios para o conexionado do novo gasoduto Haro-Lemona co existente Haro-Arrigorriaga, programados para os próximos días 9 ao 15 de xuño, intercéptase o transporte do gas nesta posición e, consecuentemente, debe limitarse a produción da emisión da Planta de BBG en Bilbao. Por todo iso, non é posible realizar a totalidade da regasificación programada polos usuarios na citada Planta durante o mes de xuño, non sendo factible a descarga de todos os buques inicialmente previstos. Con obxecto de non perder ningún cargamento de GNL para o mes de xuño, é preciso descargar noutra Planta do Sistema un metanero destinado inicialmente á Planta de Bilbao de BBG. Esta operación de mantemento estaba prevista no plan anual publicado.
Polo tanto, ante a afección dun usuario na Planta de Bilbao, que en todo caso non incorre en custos adicionais e que non ten inconveniente no desvío do metanero, suposto o recoñecemento comercial na planta de destino orixinal, declárase:

SITUACIÓN DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL - NIVEL CERO - DESVÍO DE BUQUE METANERO DE 140.000 M3 GNL A PLANTA DE MUGARDOS DE REGANOSA, con descarga inicialmente prevista o día 19 de xuño de 2009.

Enagas. Nota de operación

Sem comentários: