6/30/2009

O fiscal pide que se deixe sen efecto o auto que anula o "caso Virgin"

Román Ruiz Alarcón é o fiscal xefe da área de Ferrol


A Fiscalía presentou onte un recurso de apelación ao auto do Xulgado de Primeira Instancia número 4 polo que se acordaba a nulidade das dilixencias practicadas na operación "Virgin" dunha suposta trama urbanística no Concello de Mugardos. Alega que a resolución pola que en 2007 autorizáronse escóitalas é legal.

O fiscal Román Ruíz Alarcón insiste en que o auto ditado o 15 de xuño de 2007 pola anterior xuíza de Primeira Instancia número 4, agora declarado nulo, "respecta os requisitos de validez esixidos polo ordenamento constitucional e legal e pola xurisprudencia que o interpreta". O representante do Ministerio Público remítese no seu recurso de apelación ás alegacións do informe presentado no seu momento nas presentes dilixencias.

Así, manifesta que, con independencia do maior ou menor acerto e claridade na redacción da querela presentada pola Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que deu orixe á presente causa, o dato que a través dela trasladouse á autoridade xudicial foi a existencia duns posibles pagos indebidos realizados polo Concello de Mugardos ao estudo de arquitectura Xcale, co cal estaba vinculado contractualmente. Refírese, así mesmo, á existencia dun posible trato de favor cara a ese estudo por parte de funcionarios municipais, en particular a aparelladora, en cuestións relativas á tramitación de expedientes e á celebración de contratos, todo iso con concorrencia dun posible solapamiento ilícito de intereses públicos e privados nalgúns dos afectados.

O fiscal continúa dicindo no seu escrito: "Certo que na transmisión dos datos puido influír a recepción dunha información interesada, así como un coñecemento sesgado e incompleto da realidade e ata erros na interpretación das normas, con todo, o decisivo non é o que poida chegar a saberse tras a instrución penal, senón o que se sabía ao tempo de tomar a decisión sobre a apertura da causa e a intervención das comunicacións, e iso porque a consecuencia propia da falta de demostración dun feito denunciado non é a nulidade da investigación, senón o arquivo da mesma".

Sobre esta base, Ruíz Alarcón conclúe que o auto que autorizou escóitalas cumpre as condicións impostas respecto diso por considerar que, en canto á referida á apreciación de indicios delituosos, quedou descartado que se tratase de escoitas predelictuales ou de prospección, encamiñadas a pescudar que se descobre por azar. En canto á delimitación obxectiva, sinala que, ao tratarse de delitos que, en abstracto ou indiciariamente, formarían parte do fenómeno coñecido como "corrupción urbanística", é evidente que reunían a suficiente gravidade como para motivar unha intervención telefónica. En canto á proporcionalidade da medida, o fiscal estima que a intervención cumpría os tres xuízos de idoneidade, necesidade e proporcionalidade estrita.Diario de Ferrol


Sem comentários: