1/20/2010

Desbloqueado o proxecto do cine Zárate

Ideal Cinema Zárate

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas aprobou de forma definitiva a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mugardos, o que representa o pistoletazo de saída tanto no que se refire á construción do centro de día como á rehabilitación integral do cine Zárate. Ambos os proxectos sitúanse nas inmediacións do actual edificio administrativo do Concello.
A autorización refírese a unha parcela de chan urbano non consolidado de aproximadamente 6.000 metros cadrados, dos que 3.760 son os reservados para a construción de tres novos elementos que se localizarán en contorna do Concello mugardés.
Así, unha praza de 700 metros cadrados ocupará o espazo central. No subsolo da mesma localizarase un aparcadoiro que terá carácter privado e nas inmediacións de ambos os servizos, un edificio funcional e moderno co que o Concello de Mugardos prevé atender a demanda social existente con respecto ao coidado das persoas maiores ou dependentes. A superficie correspondente á antiga sala cinematográfica supera os 1.400 metros cadrados.
Como se recordará, o Concello de Mugardos promoveu a reforma urbanística da parcela P4-O Concello coa intención de garantir a realización dun proxecto para o que xa conta co respaldo económico do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar e agora tamén co visto e prace da administración autonómica no que á cuestión urbanística refírese.
No ano 2006 a Xunta implicouse na iniciativa coa firma do correspondente convenio entre a vicepresidencia de Anxo Quintana e o Concello de Mugardos, polo que se estableceu unha liña de colaboración entre ambas as administracións para recuperar un emblemático edificio, crear un centro dedicado á Terceira Idade ,e ata construír un albergue de peregrinos.
Os trámites, no entanto, atrasaron máis do previsto unhas intervencións que, en función do dito con motivo da firma do convenio, xa terían que finalizar. No seu día, considerouse probable que o conxunto das intervencións previstas poderían arrincar a partir do ano 2008.
Polo tanto, trátase dun proxecto que parte cunha demora de dous anos pero que, de levarse a cabo, viría significar un gran avance social para o conxunto da poboación local.

Sem comentários: