5/06/2010

Ampliación da denuncia ante a Comisión EuropeaO Comité Cidadán de Emerxencia presentou novos documentos ante a Comisión Europea (Dirección Xeral da Competencia – Registro de Axudas Estatais), en ampliación da denuncia contra a Planta de Gas de Reganosa en Mugardos, referentes a ilegal axuda do Estado en materia de seguridade e medioambiente do mercado do gas en España.

Comité Cidadán (CCE)

Sem comentários: