4/15/2009

Grave incumprimento das Normas de Seguridade en Reganosa

Descarga masiva (2x1)

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, denuncia publicamente un grave incumprimento da Normativa de Seguridade establecida pola autoridade Portuaria de Ferrol para a atracada e desatraque dos gaseiros cargados de GNL na Planta de Gas de Reganosa.
O gaseiro "Al Marrouna" cunha capacidade de 149.539 m3, excede da capacidade máxima permitida nesta Ría, que é de1 40.000 m3.
Durante as operacións de descarga do "Al Marrouna", o pasado luns 13, outro buque atracou na súa proximidade, contraviniendo a prohibición de navegar ou manobrar a menos de 200 m. dos gaseiros no interior da Ría.
Reganosa e Autoridade Portuaria de Ferrol (que nin sequera segue as súas propias normas de seguridade) están pondo en gravísimo risco, de forma continuada e premeditada, a toda a poboación da Ría de Ferrol.

Antes que suceda a anunciada catástrofe -aínda estamos a tempo-
Sem comentários: