9/25/2009

O muro da discordia

O alcalde de Mugardos, o nacionalista Xosé Fernández Barcia, sentou onte no banco dos acusados para responder dun suposto delito de desobediencia, polo que a Fiscalía solicitaba que se lle impuxese a pena de 12 meses de multa a razón de 12 euros diarios e a inhabilitación especial para o emprego ou cargo público polo período dun ano e seis meses. No entanto, tras a documentación presentada e as declaracións realizadas polo propio imputado e pola única testemuña de cargo, o representante do Ministerio Fiscal decidiu retirar a acusación, amparándose en dous argumentos de peso: os informes do aparellador e a arquitecta municipais, e o testemuño do veciño cuxa denuncia dera pé a este procedemento.
Os feitos aos que se refire esta causa remóntanse a novembro de 2005, cando o Xulgado do Contencioso Administrativo ditou unha sentenza na que establecía a obrigación para o Concello de Mugardos de executar a orde de demolición dun muro de peche realizado por Rosa López. Segundo constaba na denuncia, a demolición non levou a cabo, a pesar das reiteradas providencias ditadas respecto diso.
O alcalde, que se acolleu ao seu dereito de non contestar ás preguntas do fiscal, si o fixo ás formuladas polo seu avogado, explicando a situación xerada en torno ao polémico muro. Así, asegurou que o Concello deulle á veciña un prazo de dez días para a derriba, co apercibimiento de que, se transcorrido o mesmo non atendía o requirimento, sería a propia institución municipal a que asumise a demolición, pasándolle os cargos.
Fernández Barcia declarou que a afectada executou a derriba e con posterioridade solicitou licenza para levantar outro muro de peche da súa leira, algo ao que, segundo dixo, tiña dereito, como consecuencia das obras efectuadas polo Concello no camiño, a petición dos veciños. Cando estivo en posesión da licenza, a muller volveu levantar outro muro, sendo denunciada de novo polo mesmo veciño que deu lugar á primeira sentenza.
Segundo o rexedor mugardés, a xuíza do Contencioso entendeu entón que se trataba do mesmo muro, “e ordenou tiralo, cando se trataba dunha construcción perfectamente legal, pero, aínda así, a dona volveu derribalo”. Barcia dixo constatar estes días que o peche volveuse a levantar, coa preceptiva licenza.
A testemuña de cargo declarou que, efectivamente, o muro derrubouse e o fiscal retirou a acusación.

Sem comentários: