9/29/2009

O pleno de Mugardos tomba o recurso do PSOE

O pleno do Concello de Mugardos, que tivo lugar o pasado venres, tombou o recurso presentado polo grupo municipal do PSOE co que se pretendía frear o proxecto para a construción dun centro interpretativo para recolocar as pezas do xacemento romano de Cadoval, situado en terreos de Reganosa.
Foi o 26 de de xuño cando, ao fin, a corporación habilitaba ao alcalde, o nacionalista Xosé Fernández Barcia, a rubricar o pertinente convenio de colaboración coa Xunta e Reganosa para desenvolver a iniciativa, que será integramente sufragada pola compañía privada.
O 27 de agosto, como xa se mencionou, o PSOE presenta o recurso para anular ese acordo plenario ao consideralo "contrario a dereito e gravemente prexudicial para os intereses xerais". Apelaban os socialistas, a grandes liñas, a dous motivos: non se deu o quórum suficiente na votación por falta de dous edís e, fundamentalmente, que o Concello, como sinalou o portavoz do PSOE, Juan Fernández, vai pór "terreos dá súa propiedade para a construción do centro interpretativo, cando entendemos que ten que ser Reganosa a que se ocupe de facerse con eles".

O venres, no entanto, só os edís socialistas votaron a favor da continuidade do recurso. BNG e PP fixérono en contra e, deste xeito, tombárono.

Informe do secretario

O alcalde, Xosé Fernández Barcia, solicitou primeiro, no entanto, un informe do secretario respecto diso. Nel, datado o día 21 deste mes, considérase pertinente declarar a "inadmisibilidade" do recurso ao ser "extemporáneo". Noutras palabras, foi presentado fose do prazo establecido para iso.
Aínda así, e sen necesidade de facelo, o funcionario tamén entra no detalle do recurso e, a grandes liñas, considera que o Concello non está cedendo chan, xa que seguirá sendo da súa propiedade cando se construíu o centro interpretativo. Tamén entende o secretario que o quórum do pleno do 26 de xuño era suficiente para o asunto que se trataba.
O alcalde, Xosé Fernández Barcia, sinalaba onte que, salvado este escollo, espera que antes de que conclúa o presente exercicio "poidamos, dunha vez, asinar ou convenio coa Xunta e con Reganosa para sacar este proxecto adiante". Na práctica vai supor a construción do mencionado centro interpretativo para recolocar os restos dunha vila romana datada, segundo todos os indicios, no século III. Será Reganosa quen corra con todos os gastos. Tamén cos de musealización: o traslado e recolocación das pezas nese novo espazo, que se converterá nun reclamo turístico para o Concello mugardés.

PPdG de Mugardos

Sem comentários: