9/01/2009

BNG e PP acusan aos socialistas de "obstaculizar"

O xa longo e tortuoso proceso para a posta en valor do xacemento arqueolóxico da vila romana de Cadoval, situada en terreos de Reganosa en Mugardos, atopouse cun novo obstáculo xusto cando parecía entrar na súa recta final, logo de comezar a negociarse a inicios da década. O PSdG-PSOE acaba de presentar un recurso que, de entrada, atrasará máis o proxecto.
Foi o pasado 26 de xuño cando, ao fin, o pleno da corporación autorizou ao alcalde, o nacionalista Xosé Fernández Barcia, a asinar un convenio de colaboración coa Xunta e Reganosa para que esta compañía fixésese cargo, financiamento incluído, de levantar un museo para albergar os restos dun edificio datado no século III, segundo todos os indicios. Tamén a compañía asumirá o proxecto de musealización: o traslado e recolocación das pezas nese novo espazo. Ese visto e prace da corporación apoiouse só nos votos a favor do BNG e o Partido Popular.
Nun escrito introducido xa no Rexistro Xeral o portavoz dos socialistas, Juan Fernández Ameneiro, interpón un recurso potestativo de reposición contra o mencionado acordo da corporación ao consideralo "contrario a dereito e gravemente prexudicial para os intereses xerais".
Os motivos
Cales son as causas? No documento apélase a cuestións como o feito de que "dito acordo foi adoptado por seis votos a favor e cinco en contra dos trece membros que conforman o consistorio, polo que non se adoptou pola maioría absoluta do número legal de membros, é dicir, necesitaríanse como mínimo sete votos a favor". Á sesión faltaron un edil do BNG e outro do PP. Tamén recorre a que, polas características da votación, era necesario un informe previo do secretario municipal.
Pero, tal e como corroboraba onte Juan Fernández, o pano de fondo do recurso co que se intenta deixar sen efecto o acordo que faculta ao alcalde a asinar o convenio é o feito de que o Concello "poña a disposición terreos da súa propiedade para a construcción do centro interpretativo cando entendemos que ten que ser Reganosa a que se ocupe de facerse con eles".
Apóiase para facer esta afirmación nunha resolución da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta do 31 de xullo do 2002 na que se indica: "Os traballos de remate da escavación, traslado e posta en valor dos restos terán que ser financiados, na súa totalidade, por Regasificadora del Noroeste S.A.". Para o portavoz socialista, "isto implica tamén a habilitación do chan".
Tal e como destacou onte o alcalde, Xosé Fernández Barcia, o secretario municipal estudará agora se este recurso de reposición admítese a trámite ou non e, polo tanto, se o acordo xa votado ha de volver a pleno. Non descarta o rexedor, no entanto, "pedir directamente informe á Dirección Xeral de Patrimonio sobre esta situación".

Sem comentários: